Допомога учасникам АТО

1 Інформація про вартість послуги

Послуга надається безкоштовно! (постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 171 пункт №7)

2 Учасник АТО звертається до органів соціального захисту

Органи соціального захисту населення районних, міських, адміністрацій.

ТЕЛЕФОНИ УПТЕЛЕФОНИ УПРАВЛІНЬ СЗН

 

3 Перелік категорій одержувачів послуг (отримувач послуг)

  • Учасники антитерористичної операції з числа осіб, яким встановлено один з таких статусів:
  • учасник бойових дій;
  • особа з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасник війни;
  • постраждалі учасники Революції Гідності.

4 Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

1) заява довільної форми до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування);
2) посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;
3) документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;
4) паспорт громадянина України.

5Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

У разі проходження психологічної реабілітації в стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів.

6 Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги

1) відмова отримувача послуг або його законного представника від отримання послуг;
2) досягнення наданням послуг із психологічної реабілітації поставленої мети;
3) закінчення строку дії Договору;
4) невиконання умов Договору та / або порушення умов такого Договору, що поставило під загрозу життя чи здоров’я інших отримувачів чи надавачів послуг (насилля, агресивна поведінка, зберігання зброї чи наркотичних засобів, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо);
5) наявність медичних протипоказань для надання послуг;
6) порушення правил внутрішнього розпорядку встановлені суб’єктом надання послуг;
7) перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
8) смерть отримувача послуг;

7 Можливі способи отримання відповіді результату (особисто/за довіреністю, письмово видається в управлінні/надсилається поштою)

Орган соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дати надходження заяви реєструє її та приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого вибрав учасник антитерористичної операції;
суб’єкт надання послуг протягом одного робочого дня з дати надходження запиту від органу соціального захисту населення письмово повідомляє про результати його розгляду;
після отримання від суб’єкта надання послуг письмового підтвердження готовності проведення заходів із психологічної реабілітації та узгодження дати початку проведення таких заходів орган соціального захисту населення повідомляє про це отримувача послуг в телефонному режимі, письмово або іншим способом, що не суперечить чинному законодавству та укладає договір з суб’єктом надання послуг та отримувачем.

8Особливості укладення договору

Договір укладається в трьох примірниках (учасник АТО – управління соц.захисту – суб’єкт надання послуги)

9Орган соціального захисту населення відшкодовує вартість проїзду до суб’єкта надання послуг та назад учаснику антитерористичної операції на підставі наступних документів:

1) заяви;
2) оригіналу проїзних документів;
3) заповненого суб̕´єктом надання послуг відривного корінця направлення на психологічну реабілітацію;
4) документу, що підтверджує особу.

(постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528)

10Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад”
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 “Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”